Praktisk informasjon til fester av grav

Skal du være fester? Her kan du lese mer om hva det vil si.

Hva betyr "fester" for en grav?

De fleste synes det er naturlig å ha en grav å gå til. Den personen som har det offisielle ansvaret for en grav kalles fester. Det er ofte noen i avdødes nærmeste familie - gjerne den som tar hånd om det praktiske med gravferden. Det inngås avtale med gravplassmyndigheten, enten ved signering av en festeoverdragelse, eller når man signerer en begjæring om gravlegging i forbindelse med en gravferd, hos et byrå.  § 9 i gravplassloven omhandler retten til å sørge for gravferden og, § 14 omhandler feste av grav. Den som er fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og forsyne graven med gravminne.

Når frigraven eller festetiden er ute, sendes det ut faktura til den den som står oppført som fester, med mulighet til å forlenge festet. Vi tilbyr 10-års forlengele eller 1-års forlengelse. Dersom man ikke vil feste graven videre, kan det være lurt og forhøre seg om andre i familien er interresert.

Hvis en grav mangler fester(fester er død), når festet forfaller, setter vi ut varselskilt, "kirkevergen ønsker kontakt", på graven. Dette skiltet blir stående i ca 1 år før gravminnet fjernes og graven slettes.  I gravplassloven står: Graven(e) og gravminnet tilfaller gravplassen dersom betaling uteblir 6.mnd. etter festets opphør, jfr. § 23 i gravplassloven. 

 

Sletting av grav

Dersom et feste ønskes slettet, kan man ta kontakt på e-post: gravferd.nordre.follo@kirken.no. Eller på telefon 67 20 82 00, vi kan sende skjema i post, om ønskelig.
 

Bytte av fester

Ved festeoverdragelse må begge parter bekrefte dette, både ny og tidligere fetsre. Ta kontakt på e-post: gravferd.nordre.follo@kirken.no. Vi kan også sende skjema i posten.
 

Bestille grav

En grav kan kun bestilles i forbindelse med et dødsfall. Ved tildeling av ny grav vil denne være en frigrav i 20 år. Den som er ansvarlig for graven (fester), har anledning til å sette opp ett gravminne (gravstein) og har ansvar for å holde graven i hevd.

Det kan reserveres en kistegrav ved siden av den tildelte frigraven når det velges kistegrav. Denne må det betales festeavgift for i 20 år. Det er anledning til å sette urner i kistegraven i fredningstiden.
Ved tildeling av ny urnegrav vil denne være frigrav i 20 år og det kan settes ned inntil 4 urner i løpet av 20 år. Det betales ikke festeavgift før det har gått 20 år etter siste gravlegging.
Ved valg av navnet minnelund, kan det reserveres grav ved siden av.

Se våre priser her.