Priser

Avgifter vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo 13.12.23, gjeldene fra 2024.

Festeavgift

 • Festeavgift koster kr 600 pr. år. faktureres hvert  10. år. 
  Kr 6 000
 • Årlig fakturering koster kr 750 pr. år pr. grav.
  Kr 750
 • Festeavgift for reservert grav koster kr 600 pr. grav og faktureres for 20 år. 
  Kr 12 000
 • Festeavgift for ny urnegrav når avdøde ikke bodde i Nordre Follo, koster kr 600 pr. grav og faktureres for 20 år. 
  Kr 12 000
 • Festeavgift i fredningstiden ved bruk av tidligere festet grav, koster kr 600 pr. grav pr. år. Faktureres samlet og avhenger av tidligere innbetalinger.
 • Ny kistegrav tildeles ikke når avdøde ikke bodde i Nordre Follo kommune.
   

Minnelunder

 • Navnet minnelund - engangsavgift for innenbys boende. 
  Kr 6 000
 • Navnet minnelund - engangsavgift, urnenedsettelse og festeavgift for 20 år, når avdøde ikke bodde i Nordre Follo
  Kr 20 500
 • Navnet minnelund - reservering av grav i 20 år til gjenlevende ektefelle/samboer koster kr 200 pr. år og faktureres for 20 år. 
  Kr 4 000
 • Anonym minnelund - når avdøde ikke bodde i Nordre Follo, urnenedsettelse og avgift for gravens fredningstid 20 år. 
  Kr 14 500


Gravferd/ seremoni/ gravlegging

 • Inngangsmusikk, orgelspill før klokkeringing
  Kr 800
 • Orgelsolo eller akkompagnemnet til solist
  Kr 1050
 • Leie av kirke når avdøde ikke bodde i Nordre Follo.
  Kr 5 000
 • Leie av kapell med organist når avdøde ikke bodde i Nordre Follo.
  Kr 3 600
 • Leie av kapell uten organist når avdøde ikke bodde i Nordre Follo. 
  Kr 3 000 
 • Avgift for urnenedsettelse for når avdøde ikke bodde i Nordre Follo. 
  Kr 2 500
 • Avgift for begravelse, i tidligere festet grav, når avdøde ikke bodde i Nordre Follo. 
  Kr 8 000


Andre tjenester 2024, justert for prisstigning 

 • Stell og vanning av et bed            
  kr  1615
 • Planter, stell og vanning av et bed        
  kr  2030
 • Krans allehelgen/jul                
  kr 372
 • Lys allehelgen / Jul                
  kr  181