Kontakt

Ansvarlig gravplassmyndighet i Nordre Follo kommune er Nordre Follo kirkelige fellesråd. Blant fellesrådets oppgaver er å legge til rette for en verdig gjennomføring av gravferder og å sørge for at gravplasser og gravlunder forvaltes og driftes på en god måte ut fra bestemmelsene i gravplassloven. Fellesrådet skal yte tjenester for alle innbyggere i kommunen, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

 

Kontaktinformasjon

Telefon:
67 20 82 00, man - fre kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00

E-post: 
gravferd.nordre.follo@kirken.no

Stedsadresse:
Birkelunden 7, 1423 SKI - Se kart

Ring oss på 67 20 82 00
eller
send en epost

Gravplassadministrasjon


Gravferd - Seniorrådgiver

Ellen Helene Berger

67208200

Send e-post

HR leder/ass. kirkeverge

Per Øyvind Skrede

90137732

Send e-post

Kirkeverge

Øysten Martin Paulsen

97192187

Send e-post

Økonomi-Seniorrådgiver

Sissel Hellvik

6720 8200

Send e-post

Gravplassdrift


Driftsleder gravplass nord

Jon Ingvald Sjødal

98222975

Send e-post

Driftsleder gravplass sør

Thomas Kristiansen

95454519

Send e-post

Gravplassarbeider

Kflay Gonets

Send e-post

Gravplassarbeider

Jan Erik Haugland

92848704

Send e-post

Gravplassarbeider

John Letmolie Hjeldsbakken

92061748

Send e-post

Gravplassarbeider

Samuel Owolabi

91252775

Send e-post

Gravplassarbeider

Gunnar Skallerud

95900033

Send e-post