Seremonirom

Vi har et livssynsåpent kapell og syv kirker hvor gravferdsseremoniene foregår.

Hvor kan gravferden være?

Til gravferdsseremoniene kan Kolbotn kapell benyttes, kapellet er livssynsåpent, og kan benyttes kostnadsfritt av alle Nordre Follo kommunens innbyggere til gravferdsseremonier, for alle tros- og livssyn. I kapellet er det plass til ca. 100 personer. Kapellet ligger  på Kolbotn gravlund. Kisten kan ved behov overføres til en annen gravplass og gravlegges der.

Det finnes også livssynsåpne lokaler i kommunen, hvor det kan være plass til flere enn 100 personer. Se øvrige seremonilokaler.

Kirkene kan brukes til gravferdsseremoni når Dnk gravferdsliturgi benyttes. Ved seremoni i en av kirkene bæres kisten ut av kirken og fraktes til krematoriet eller til gravplassen der den skal senkes, som regel følger de som er i gravferden med til gravplassen.

Seremonien skal foregå mest mulig i samsvar med avdødes religion og livssyn. Ved dødsfall kan pårørende kontakte kirkevergens administrasjon(dagtid) eller et begravelsesbyrå. Det er mange som medvirker i en gravferd, alt koordineres som regel via gravplassadministrasjonen og byråene.