Gravplasser 

Her kan du lese om gravlunden og kirkegårdene i Nordre Follo.

Nordre Follo kirkelige fellesråd  skal sørge for at gravplassene i kommunen forvaltes og drives på en verdig og forsvarlig måte, i henhold til kravene i gravferdsloven. I Nordre Follo har vi fem gravplasser:

Kolbotn gravlund

Kolbotn gravlund

Adressen er Rosenholmveien 46, 1414 Trollåsen. Kolbotn kapell ligger midt inne på gravlunden. Kobotn gravlund er en stor gravlund, med mange felt for kiste- og urnegraver, det er retningsbestemt felt. Det finnes navnet og anonym minnelund for urnegraver. Det er to parkeringsplasser, en i enden av Kapellveien(har HC-parkering), med innkjøring fra Kolbotn sentrum. En parkering ved Rosenholmveien, innkjøring fra Shellsatsjonen ved Mastemyr. Det er ikke anledning til å kjøre inne på gravlunden, kun for nyttekjøretøy og bevegelseshemmede.

Kart over Kolbotn gravlund. Illustrasjon.

Oppegård kirkegård

Oppegård kirkegård

Ligger ved Oppegård kirke, Roald Amundsens vei 110, 1420 Svartskog.
Den gamle delen av gravplassen ligger tett inntil kirken og inneholder noen gamle familiegraver. Feltene er omregulert til urnefelter. Det er en nyere del nord for kirken, med plass til både urner og kister. De ene kartet viser den gamle delen, det andre kartet viser feltene på den nyere delen.

Kart over Oppegård kirkegård del 1. Illustrasjon.

Kart over Oppegård kirkegård del 2. Illustrasjon.

Ski kirkegård

Ski kirkegård

Ligger ved Ski middelalderkirke, Kirkeveien 57, 1400 Ski.
Dette er en forholdsvis stor gravplass med 37 gravfelt med muligheter for kistegraver og urnegraver. Det finnes retningsbestemt felt, og det er urnefelt for anonym og navnet minnelund. Det er parkeringsplasser både øst og vest for kirken.

Kart over Ski kirkegård. Illustrasjon.

Kråkstad kirkegård

Kråkstad kirkegård

Ligger ved Kråkstad kirke, Prestegårdsalléen 2, 1408 Kråkstad.
Gravplassen har en gammel del med 4 gravfelt.  Den nyere delen har også 4 felt for kiste- og urnegraver, i tillegg til navnet minnelund og anonym minnelund for urnegraver..
Det er to parkeringsplasser. Den ene ligger foran kirkens hovedinngang. Den andre er nord for kirken.

Kart over Kråkstad kirkegård. Illustrasjon.

Siggerud kirkegård

Siggerud kirkegård

Ligger ved Siggerud kirke, Gamle Siggerud vei 11, 1404 Siggerud. Den består av 3 områder/deler.

Del 1 ligger ved kirken og har 6 gravfelt for urnegraver.
Del 2 har av 4 gravfelt. Hvor felt nr. 4 er for urnegraver.
Del 3 er ikke tatt i bruk enda.
Det er to parkeringsplasser. Den ene ligger ved kirkens hovedinngang, den andre ved del 2, Gml. Siggerudvei (HC-parkering)

Kart over Siggerud kirkegård del 1. Illustrasjon.

Kart over Siggerud kirkegård del 2. Illustrasjon.