Seremonivalg

Skal man velge bisettelse eller begravelse? Gravferd er fellesbetegnelsen for begravelse og bisettelse.

Alle innbyggere i Nordre Follo kommune kan gravlegges på alle gravplassene i kommunen, uansett livssyn og gravferdsseremoni. Gravferdsseremonien skal finne sted senest 10 virkedager etter dødsdagen.
Se gravplassene Ski, Siggerud, Kråkstad, Kolbotn, Oppegård på Svartskog, på egen side.
 
Seremonien skal foregå mest mulig i samsvar med avdødes religion og livssyn. Ved dødsfall kan pårørende kontakte gravplassadministrasjonen(dagtid) eller et begravelsesbyrå. Det er mange som medvirker i en gravferd, alt koordineres som regel via gravplassforvaltningen og evt. et byrå. 
 
Merk at den som sørger for gravferden, altså den som har signert begjæringen om gravlegging/kremasjon, skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen, jfr. §9 i gravferdsloven, eller det allerede er en festet grav.


Begravelse

Ved begravelse bæres kista ut og føres til graven hvor evt. jordpåkastelse og senkning forgår, fra enkelte kirker må kisten kjøres til graven. Som regel følger de som er i gravferden med til gravplassen. 
Ved kistebegravelse tildeles en kistegrav, det kan reserveres en grav vedsiden av, mot avgift.

Bisettelse

Seremonien er stort sett den samme som ved begravelse, evt. jordpåkastelse foregår inne i seremonirommet, kista bæres vanligvis ut til ventende bil som frakter denne til kreamatoriet. Den som sørger for gravferden avgjør hvor urnen skal nedsettes. Når urnen skal settes ned i Nordre Follo, sørger gravplassmyndigheten for at urna blir returnert til den respektive gravplass og oppbevart til urnenedsettelsen finner sted. 
Ved bisettelse kan det tildeles en vanlig urnegrav men plass til 4 urner. Navnet minnelund, eller anonym minnelund.

Urnenedsettelse

Ca 4 uker etter bisettelsen får den som er ansvarlig for gravferden beskjed fra gravplassforvaltningen om at urnen er ankommet, og det kan avtales tid for nedsettelse. Ved urnenedsettelsen blir pårørende fulgt til graven av en ansatt ved gravplassen, alternativt møtes de ved graven. Pårørende kan selv foreta nedsettelse og spa over jord,  en representant fra gravplassforvaltningen er tilstede og bistår når man ønsker det.

Urnenedsettelsen foregår uten noen form for seremoni, men pårørende kan lese dikt, synge eller lignende. Dette kan avtales på stedet. Urnenedsettelsen skal finne sted senest 6 måneder etter dødsfallet.

 

Askespredning

Det kan søkes om askespredning. Det kan gjøres ved at en nålevende søker om dette på vegne av seg selv. Den som sørger for gravferden kan også  søke om askespredning hvis det fremgår at avdøde ønsket dette. Det er statsforvalteren, i det fylket som asken ønskes spredt, som er rett myndighet til å gi tillatelse.

Informasjon fra Statsforvalteren angående askespredning finner du her. (lenken åpnes i nytt vindu)

Ønsker du å søke om askespredning, kan du gå inn på digitalt søknadskjema her. (lenken åpnes i nytt vindu)