Når noen dør


Gravferden er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske, og er en viktig hendelse i familien og vennekretsen. Vi tar farvel med den som er død og takker for livet som har vært.

Krans sett forfra hviler på et gravsted. Foto.


Ved dødsfall kan pårørende henvende seg til et gravferdsbyrå, eller kontakte gravplassadministrasjonen direkte (hverdag dagtid). 

Gravferdsseremonier i Nordre Follo gjennomføres på følgende dager:
Kistebegravelser uansett tros- og livsyn: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, kl. 10.30
Bisettelser livssynsåpne, alle hverdager, 10.30 og 13.00
Bisettelser Den norske kirke, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, kl.10.30 og 13.00