Gravminner og gravsteiner


På en fri grav som ikke er anonym og en grav som er festet grav kan det plasseres gravminne.
 

En gravplass med veltede steiner. Foto.Foto: Karin Grønn Madshus / NRK

 

Gravplassforskriften kapittel 3, § 20-27, omhandler gravminner

 

Ansvar

Det er fester som kan forsyne graven med gravminne. Fester av grav eller ansvarlig for frigrav er eier og ansvarlig for gravminne. Utbedring av gravsteinen eller monteringen av den, må fester gjøre selv, eller kontakte en gravminneprodusent, som kan bistå. Jfr. Gravplassforskriften § 26

Gravplassmyndigheten i Nordre Follo har dessverre ikke mulighet til å påta seg ansvaret for gravminner på gravplassene i kommunen.

 

Ny stein

Når det skal monteres nytt gravminne på en grav, er det kun fester som har anlednign til å forsyne graven med gravminne. Fester kan enten gjøre det selv eller bestiller dette hos gravminneprodusent.(liste over leverandører ligger nedenfor).

Gravminne og oppsetting skal godkjennes av gravplassmyndigheten i Nordre Follo kirkelige fellesråd. Gravplassforskriften §24, omhandler sikring av gravminner. Dersom nylig oppsatte gravminner ikke står som forventet er det leverandøren som må kontaktes.

 

Skjeve eller veltede steiner

Når det er frost i bakken kan det bli telehiv og dette kan resultere i skjeve og veltede gravminner. Når gravminner har stått i lang tid, vil grunnen under sokkel blir fylt av jord og bli myk, gravminne kan bli skjevt eller velte. Når gravplassmyndigheten finner det nødvendig skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overenstemmelse med de krav som stilles i forskrift og vedtekter.

For å få gravsteiner som har veltet til å stå støtt, må ofte sokkelen fundamenteres på nytt, slik at sokkelen står på fast masse, singel el. lign. I andre tilfeller ser vi at gamle steiner kun har en bolt, mellom gravstein og sokkel, da må det boltes på nytt jmfr. Gravplasslovens forskrift § 24, Sikring.


Gravminneprodusenter som har undertegnet avtale om næringsvirksomhet med Gravplassforvaltningen i Nordre Follo oppføres på denne siden :

 

Askim Steinindustri AS Askim askim-stenindustri.no
Eide Stein AS Eide eidestein.no
Gravstein Norge AS   gravstein-norge.no
Gravstein24 Oslo gravstein24.no
Jølstad Gravstein AS Oslo jolstadgravstein.no
Møre Gravmonumenter Eide gravmonumenter.no
Nergård Steinindustri AS Eide gravstein.no
Oslo Monument AS Ski oslomonument.no
Sigvartsen Steinindustri Oslo sigvartsen.no
Steinhuggeriet AS Finnsnes steinhuggeriet.no
Sæves Gravsteiner AS Oslo gravstener.com